onsdag 26. februar 2014

Strategi 2020


Universitetet i Tromsø fikk i 2013 nytt navn: UiT  Norges arktiske universitet. Det innebærer at institusjonen har fått et nytt og utvidet mandat på vegne av nasjonen. Jeg er av dem som er meget positiv til det nye navnet og hva det signaliserer.

Styret skal i løpet av mars vedta det første strategidokumentet etter navneskiftet. Det er da nødvendig etter min mening å klarlegge institusjonens egen forståelse av a) hva som ligger i begrepet Arktis, b) hvilket særskilt oppdrag en mener å ha fått etter navneendringen og ikke minst, c) foreta ei avveining mellom å være breddeuniversitet og et universitet i og for Arktis. Det utkastet til strategidokument som har vært ute til høring, er etter mitt skjønn ikke klar nok på disse punktene.

Den manglende refleksjonen i strategidokumentet om begrepet Arktis og hva det innebærer å være Norges arktiske universitet, gjør at universitetet kan bli oppfattet som et universitet med sin virksomhet snevert avgrenset til Arktis.
Strategidokumentet må bli tydeligere når det gjelder faglig bredde. I konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler er det viktig at prosjekter og disipliner som ikke har en arktisk dimensjon, også kan henvise til strategidokumentet. Det vil også tjene UiT, også som Norges arktiske universitet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar