onsdag 26. september 2012

Forskere i hardt vær ?

Egon Holstad i Nordlys (Tromsø) har kommet med sterk kritikk av forskere og akademikere ved Universitet i Tromsø (UiT) for deres mangel på engasjement i samfunnsdebatten og for å formidle forskning på en søvndyssende måte. På toppenen av det hele: dårlig skrevet og med sterke islett av sjølskryt. Han har ikke uventet fått svar på tiltale. 

I avisspaltene og på Twitter synes det som om Holstad hadde  forventet at diskusjonen bare skulle dreie seg om akademikerne. Når det nå fyres løs på Nordlys, er det uttrykk for noe langt mer enn at enkelte universitetsfolk føler seg støtt på mansjettene. Det er først og fremst uttrykk for at Nordlys dessverre ikke har noe godt rykte som en kritisk og opplysende organ for forskning.  For å ta det punktvis:

1. Det er befriende at Holstad tar skikkelig i og ikke duller alt inn i bomull. Jeg håper på den annen side at ingen legger seg totalt "flate" når journalistene nyser. (Jeg er så inderlig lei av denne "flatlegginga" som våre politikere driver med om dagen). Men fortsatt er nok Holstad kongen på haugen når det gjelder verbale (i noen tilfeller velfortjente) lusinger. 1-0 til Nordlys.

2. Jeg har forstått Holstad slik at det er i den generelle samfunnsdebatten han etterlyser akademikerne. Nå er jeg svært skeptisk til at folk som deltar i debatter som ikke gjelder deres fagfelt, skal flagge tittel m.m.  I slike diskusjoner blir ikke argumentene bedre om en slenger på en tittel eller to. Og i leserspaltene opptrer da også de færreste med tittel eller arbeidssted. Det gjør at Egon Holstad har et dokumentasjonsproblem.  Jeg vet i alle fall ikke hvilke debattanter som er ansatt på UiT eller driver med oppdrett på en av øyene i havgapet. Dette er stang ut: 1-1.

3. Når det gjelder egne fagfelt, er det vel mer relevant å tilkjennegi hvem en er.  Her mener jeg også at forskere har et spesielt ansvar, bl.a. i diskusjonen om psykiatriens rolle. ( Her tok Holstad et modig og meget velbegrunna oppgjør med sin journalistkollega O. Nygård etter den sistnevntes utagerende skriverier i kjølvannet av Breiviksaka). Holstad kritikk treffer på dette punktet, 2-1 til Nordlys.

3. Egon Holstad hadde også noen syrlige kommentarer til kronikkene på 3. sida , av andre i Nordlys kalt avisas indrefile. Holstad finner kvaliteten på denne fileen så som så. Denne fileproduksjonen er det stort sett  akademikerne/forskerne som står for. Tja.  Selv må jeg innrømme at jeg stort sett bare leser kommentaren på side 2 og denne indrefileen på side 3. Lederne i Nordlys er for tida for kjedelige og forutsigbare for meg.
Kronikkene bør etter mitt skjønn ikke være debattinnlegg/leserinnlegg, men først og fremst være informative. Det betyr ikke at de ikke kan være spisset og aktuelle. Kjedelig? Ikke all forskning kan serveres i onelinere, ikke alle tema er like interessante for alle. Da blir det gjerne kjedelig for noen, både for meg og Holstad. Men bevares: Viktig forskning kan drepes formidlingsmessig gjennom slapt, kronglete og abra-kadabra språk. Her er det mye å gå på. Selvfølgelig har også akademikere noe å lære av de journalister som kan skrive. Men: hvor er kronikkredaksjonen?  Det mest håpløse trenger vel ikke å trykkes på første forsøk ? Sjølskryt: Jeg har en mistanke om at jeg vil betrakte det Holstad kaller sjølskryt som informasjon om hva vi driver på med og som offentligheten har krav på å få vite. Holstad vil nok fortsatt mene at vi skal gå stillere i dørene. Det får vi bære over med så lenge Holstad snubler og ballen stopper på målstreken.   

4. Så over til det noen tydeligvis er forbauset over : Vi blir ikke stående på egen banehalvdel selv om Nordlys leder med 2-1. Hvor er den oppsøkende og kritiske forskningsjournalistikken ? Der finnes nettsider om hva som foregår og der finnes postjournaler. Det arrangeres faktisk debattmøter, det holdes til og med forelesninger spekket med onelinere, bl.a. Geir Lundestads to forelesninger sist uke om valget i USA og om forholdet Kina og USA. Det er ikke bare forskernes eget ansvar å formidle forskning, media har et eget ansvar.
Av Holstads kommentar syntes det nesten som om han er litt stolt over at han forlot universitetet på 1990-tallet , det virker heller ikke som han har særlig lyst til å komme tilbake for å drive oppsøkende journalistikk. Utligning ! : 2-2

5. Hvorfor ikke søke litt eksperthjelp når en trenger det, ja  nettopp; på universitetet. Samme dag som Holstad  hadde sin kommentar, presterte Nordlys å bruke hele forsida på "Nord-Norges beste lege". Jeg tviler ikke et sekund på at vedkommende er en utmerket lege, men hva var datagrunnlaget: 10 stemmer på et nettsted der det etter jeg kan forstå alle har tilgang til (kanskje også flere ganger). Vedkommende lege har 1100 pasienter på si liste. Jeg tror jeg kunne fått ti nære venner/familie/barnebarn til å utpeke meg til Norges, om ikke verdens beste historiker om det var saken. Den som havnet sist hadde vistnok fått 3 negative og 1 positiv uttalelse. Til tross for at hovedpersonen selv eksplisitt gjorde oppmerksom på statistikken, plasserer de hans vakre hode over hele forsida. Hodeløst spør du meg. Dette ble suppekoking på spiker og knapt nok det. Dersom den sunne fornuft ikke fortalte at dette var en ikke-sak, kunne en søkt hjelp fra forskere med kompetanse i statistikk og representativitet. 2-3 til UiT.

6. Spalteplass: Det må i rettferdighetens navn sies at jeg personlig ikke har noe å klage på når det gjelder spalteplass i Nordlys, både på 3. sida og dekning av egne prosjekter/bokutgivelser. Men da må en ha forståelse for at en ikke kan få inn en kronikk på dagen og at en må ta kontakt med kronikkredaktøren før en setter seg foran PCen.  3-3

7. Jeg frykter ikke en debatt, gjerne i Egonstil. Det jeg er mer engstelig for er at der finnes en gjensidig mistillit mellom disse to miljøene som har fått utvikle seg gjennom mange år. Dersom denne diskusjonen kan ruske opp i det, ville ingenting være bedre.

8. Til slutt: Kanskje kunne vi ha hatt en diskusjonsmøte i regi av Nordlys og UiT hvor en delte kortene på nytt: Egon Holstad tok for seg Nordlys og Øystein Vangsnes gikk  løs på UiT. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar